KUR’ANI-I KERİM, AKIL SAHİPLERİNE İNDİRİLMİŞTİR

Kasas Suresi 60. Ayet: Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız?

“Daha hayırlı ve daha kalıcı” olana talip;

Gaziantepli Âdil (Hoca) Özberk Efendi’ye ayırdığımız dosyamız ile yeni bir sayıda huzurlarınızdayız. III. Sayımızda rahmetli Bedri İncetahtacı’yı anmış idik. Geçen sayımızdan bu yana “Daha hayırlı ve kalıcı” olana talip iki önemli ismi Rahmet-i Rahman’a uğurladık: Dr. Hasan Hacıevliyagil ve Ahmet Ziylan. Âdil Hoca’yı, Hasan Bey’i, Ahmet Amca’yı hürmete lâyık kılan Allah’ın kendilerine verdiği imkânları öğrenci yetiştirmeye, insan yetiştirmeye adamalarıydı. Vefat ettikten sonra da âmel defterlerinin açık kalacaktır. Allah’ın kendilerine lütfettiği maddi ve manevî imkânları kendilerine verilmiş emânetler görüp, varoluşlarını öğrenci yetiştirmeye adayan bu üç büyük manevî ruhu ve bu yoldan ilerleyenleri rahmetle anıyoruz. Hayatta olanlara bereketli bir ömür diliyoruz…

Âdil Hoca’mız hakkında bir hususu daha ifade etmez isek eksik olur. O, kelimenin tam mânasıyla muallimdir. Talebelerine Kur’an-ı Kerim’i, Allah Râsûlünü ve bu yoldan ilerleyen büyükleri tanıtıyor, tahlil ve mukayeseler yapıyor, misaller veriyor, sevdirmeye çalışıyordu.

Küçük Buhara’nın en nadide kandillerinden Âdil Hoca’ya ve cümle geçmişlerimize dua ve rahmet niyaz ediyoruz.

Paylaş: