“İnsan ne ile yaşar?” diye sormuştu Rus yazar Lev Nikolayeviç
Tolstoy.
Bertolt Brecht operaya taşır Tolstoy’un romanını. Vicdanı
sorgular; insanı, hayatı, isyanı, ideâli ve toplumu…
Farabi çıkar karşımıza “Erdemli Kent” tanımıyla. Erdemli
Kentlerin ana unsuru “hikmet’tir”der…
Farabi’nin Erdemli Kent’ine Charles Landry “Yaratıcı
Kent” tanımı ile anti-tez olarak çıkar. Yaratıcı Kenti oluşturabilmek
için kente ait her türlü somut ve somut olmayan Kültürel
Miras tanımlanmalıdır, diye tarif eder.
Nureddin Topçu “İsyan Ahlâkı” ile bir dakika der; bir
isyanın ahlâklı olabilmesi için; “Hakk’ın vicdanlarda hapsolmayıp
kişinin hâl, hareket ve tavırlarından tezahür etmesidir”
der.
İnsan ne ile yaşadığının,
Vicdanın,
Erdemli Kent’in temel değerinin
Ahlâklı bir isyanı hayatına taşıyan abide bir isimle huzurlarınızdayız…
Nâm-ı diğer Tekerlek Mamed…

YOKUŞA TIRMANAN BİR ÖMÜR…

Paylaş: