10 Ocak 1942

Ayvaz Gökdemir, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Arıl kasabasında dünyaya geldi. Babası Süleyman Bey kooperatifte memur, annesi Emine Hanım ev hanımı idi. Fikret, Ender, Ali, Şeref ve Nuray isminde beş kardeşi vardır.

1955

Arıl kasabasında ilkokulunu tamamladı.

1955

Düziçi İlköğretmen Okulunda ortaöğrenimini sürdürdü. Lise bir ve ikinci sınıfa denk gelen sınıflardaki ders geçme notlarının ortalamasına göre ilk üçe giren öğrenciler Yüksek Öğretmen Okuluna seçilirler ve sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan bu okullarda lise son sınıf eğitimlerini tamamladıktan sonra, sınavlarına girdikleri fen ve edebiyat fakültelerini kazanmaları halinde lisans eğitimlerini fakültelerde sürdürürler, Yüksek Öğretmen Okulu yerleşkesinde de meslekî formasyon derslerini ayrıca alıp, lise ve dengi okullara öğretmen olarak atanırlar. Gökdemir’de, Yüksek Öğretmen Okuluna seçilir, Ankara’ya gelir.

1961

Bugünkü Atatürk Lisesi binasındaki Yüksek Öğretmen Okulu “hazırlama sınıfı”nda liseyi tamamlar. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sınavını kazanarak üniversite eğitimine başlar.

1965

DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü ve eş zamanlı olarak Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi.

1974

DTFC’de Prof. Dr. Kenan Akyüz yönetiminde Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans çalışmalarına başlamışken bürokrasiye geçince akademik çalışmayı sürdüremedi.

25.11.1965

DTFC’den sınıf arkadaşı, meslektaşı Sevgi (Şimşir) Hanım ile Uzunköprü’de evlendi. Bu evlilikten Murat (1967), Hülya (1968), Zerrin (1979) isminde üç çocuğu dünyaya geldi. Ölümünden evvel çocuklarını evlendirmiş idi. Murat Gökdemir’den Ayvaz Uğur (1996) isimli bir torun sahibi idi.

30.11.1965

Ayvaz Gökdemir tayin edildiği Kayseri Lisesinde, edebiyat öğretmeni olarak mesleğine başladı. Sevgi Hanım da aynı okuldaydı. Ayvaz Bey, 21.09.1968’de askere gitti, Sevgi Hanım da Uzunköprü Lisesine tayin oldu. Askerlik sonrası Ayvaz Bey de Uzunköprü Lisesinde 30.09.1970 tarihinde göreve başladı. Burada kısa bir süre müdür yardımcılığı yaptı. Uzunköprü’de 17.09.1973 tarihine kadar görev yaptıktan sonra, Ankara Gülveren Lisesinde elli günlük (25.09.1973-15.11.1973) bir beklemeden sonra Gazi Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmenliğine tayin oldu (16.11.1973). 12 Eylül Darbesi’nden hemen sonra MEB Müşavirliği görevinde iken 03.11.1980 tarihinde Merkez İmam Hatip Lisesi edebiyat öğretmenliğine atandı (10.12.1980); bu görevinden 15.09.1981 tarihinde istifa ederek ayrıldı.

1968-1970

Askerliğini yedek subay olarak yaptı. Polatlı Topçu Okulunu bitirdikten sonra, Kars 14. Zırhlı Tugay’da askerliğini “eğitim subayı” olarak tamamladı.

06.05.1975

Süleyman Demirel (Başbakan) başkanlığında kurulan (31 Mart 1975) 40. Cumhuriyet Hükûmeti’nin (AP, MSP, MHP, CGP Koalisyonu, kamuoyunda “I. Milliyetçi Cephe” olarak anıldı.) Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem tarafından Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne getirildi.

08.08.1977

Genel müdürlüğü, CHP’nin iktidar olmasıyla sonlandırıldı. MEB Bakanlık Müşaviri iken 12 Eylül Darbesi yaşandı.

1981-1985

Ötüken Yayınevi’nin isteği üzerine 12 ciltlik Yeni Türk Ansiklopedisi’ni hazırladı. (Baş Redaktör)

1985-1991

Özel sektör bürokrasisi denilebilecek bir görevde, “Yükseliş Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü” olarak çalıştı.

1989-1992

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu üyeliğini yürüttü.

1989-1991

Ülkücü Öğretim Üyeleri ve Öğretmenler Derneği (Ülkü-Bir) üye ve yöneticisi oldu. Aynı tarihlerde Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Danışma Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

1993-1995

TBMM’de 19. Dönem Gaziantep, 20 Dönem Kayseri, 21. Dönem Erzurum Milletvekilliği yaptı. Ayrıca 50., 51., 52. ve 53. Dönem Cumhuriyet Hükûmetlerinde Devlet Bakanlığı yapmıştır.

19 Nisan 2008

Türk Ocakları’nın 37. Olağan Kurultayı’nda Ankara Ticaret Odası (ATO) salonunda iken rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Eserleri: Milliyet Duygusunun Esasları, (Üniversiteliler Kültür Derneği’nde verilen seminer), 1964; Lise ve Dengi Okullar İçin/Nazım Yönüyle Yardımcı Edebiyat Kitabı I, II, III, (Sevgi Gökdemir ile birlikte), 1972; Buhranın Kaynağında: Müşahedeler, Tespitler, Cevaplar, 1979; Yeni Türk Ansiklopedisi – 12 Cilt (Baş Redaktör olarak), 1985; Türkiye’de Askerî Müdahaleler, (Yılmaz Öztuna ile birlikte), 1987; Yunus Emre/Güldeste, (Sevgi Gökdemir ile birlikte), 1990; Türk Kimliği, 2004; Düşünce Tarihimizden Portreler, 2005.

Paylaş: