İrahmetlik nenem hayıflandıkça “hey gidi günner hey” diye iç geçirir, hemen yüzü düşerdi… Tabii biz yen güccük uşak oldomuz uçun cip annıyamazdık… Amma şindi biz de böyüyüp çilenin içine düşünçü essahden onu annamıya başladık… Esgi günner esgide galdı amma bizim guşak için çok güzel ve özel günnerdi… Fıhare aylelernen ve zengin aylelerin cip farkının olmadığı, yiyeceklerin ve insanlığın daa heç bozulmadığı… Gelinlerin gızların ayırt edildiği yazın kışın belli olduğu yeen gözel günlerdi… O günlerin nası gıymetli oldonu anca taydaşlarım ya da benden yaşca böyyük olanlar bilir… Şindiki zemana bahınçı da sahı uzaydan düşmüşşük kimin… Ya da ileri derecede zeman tüneline girmişşik kimin oluyk… Ben gendi payıma bu devirden heç mi heç menmun deelim amma ne çare ki esgi günnere ayiit ne varsa şindiki günnere gatık ediyk yaşıyk işde. Ne de olsa nefesimiz sayılı…

Esgileri yâd etmişken isdersez eski Antep evlerine sizlernen bilaber şeyle bi göz atak… Bi hayad düşünün bu hayadın içinde beş tene oda, odanın her birinde yaşıyan en az beş altı gişilik ayleler vardı… Yanı annıyacanız dört gardaş dört elti bir arada yaşıylardı… Da bi de dedelernen neneler de bazi dezeler, dayılar, halalar, ammiler de olurdu… Yanı üç guşak bir arada… Eyle şindiki kimin başga şerlerde yaşayıp da birbirine horozlanan birbirinin kölkesine gurşun sıkan insanlar kimin deellerdi… O bi göz odalara gelinci; zatı girişde bir eşiklik vardı. O eşiklik ki çok amaçlı bi yerdi… Oralık hem gonduralarınızı, pabuçlarınızı çıhartdığınız yerdi… Bi iki satıl daşıma suyuynan abdest alıp sabehleri çimdiğiniz yerdi… Tuduya teşden ya da bahır teştlernen don yudonuz yerdir… Şanslıysanız gazocanız varsa yimek bişirdiğiniz yerdir… Demiştim ya çok amaçlı bir yerdir diye… Şindikiler dev gibi beş artı bir evlere sığamaz durumdalar… Zatı cip hacetin de olmadığı odalarda bir iki tane hacet yeri olurdu bi güccük mahmil eşikliğin hemen yanı başında bi küp su durur, buz kimin suyu olurdu… Yerde bi iki kilim keçe duvarda varsa yen gözel bi daş ayne bi iki gap gacaak bi iki döşşek yorgan eşyanın hepsi bu gader… Hele birden fazla gardaşın varsa tek döşşekte yatmak ne mümkün döşşek şeyle yanlamasına bi açtıkları kimin içine en az beş altı uşak sığardı… Nası mı? O zamanların uşaklarının canı neydikine hepsi de celfin kimi hıra hırlak kimilerdi… Eyle şindiki bazi uşaklar kimin sumo güreşçisi kimin olmadıkları uçun bi döşşe alayı da sığardı bazi başlı gıçlı yatırıllardı sabeheçe daş kimin uyunurdu…

O zemanların böyyükleri biz uşakları eyle saf ve temiz duygulu insanlarıydıkkine gonşulara yardımda millet eycene yarış ederdi, kimse kimseye yük gelmezdi… Hasde bi gonşusunun kirli asbaplarını irgenmeden yuyan epmek etmesine gaça gaça geden ev çıharırken, şire çıharırken, salça çıharırken güle yala goşuşturan insanlar eer şu zemanın insanlarını görseler tekrar tekrar bu dünyadan gaçıp gurtulmak isderlerdi… Şu zemanın uşaklarına heç girmesem daamı eyi nee… Yürek ola da dayana bacım… Daa bıldır doğan güccük uşaklar altları çabıt beznen baalı olanlar deel haa… Altları hazır beznen baalı olanlar daa ana boba dimeyi örgenmeden tilefon, tablet, bilgisayar, inenet inenet ( bebekçede internet demekmiş) deye dillenip deli oluylar, o güccüycük barnaklarıynan isdediği kimin çızgı filim seçiyler bi seyrettiklerini bi daa seyretmiyler… Oyuncak deryalarının içinde yüzüyler amma gene de mutlu olmeylar. Ana bobalarını her yerde hıcıl ediyler bi tüllü heç doymuylar… Zatı bu zemanın analarını da ne siz sorun ne de ben söylüym diym amma durameym gene de… Hebicee birbirlerine ceh satıcık deye eve sunum çanakları dolduruylar, telefondan iresimleri çekip çekip evlerinin içini ayne kimin herkeşe gösteriyler; yidiklerini, içdiklerini, gezdiklerini, uşan devşen kırk mevlitlerini yaş günnerini, ofurda ofurda evlenme tekliflerini, gına gecelerini, gelincilerini dakgasına sayfalarında bayrak kimin sallıylar… Daaaa neler neler oluy… Esgiden sevgiler, aşklar mezara gader gederken şindilerdeyse pazara gader bile gedemiy… Niye biliy misiniz? Çünkü şu gavır icadı tilefonlar var ya gullanmasını bilenin elinde bilgi açısından yeen gözel… Amma gullanmasını bilmeyenin elinde de cip kötü aynen patlamıya hazır mayın kimin nerde ne zeman patlıyacaa bellisiz…

Şimdilik annadacaklarım bu gader… Gendinize eyi bahın… Yeni bir hakiyem de görüşmek üzere hoşca ve dostca galın…

Paylaş: