YÜZYILLIK DİRENİŞ: GAZİANTEP SAVUNMASI

20. yüzyılın başları hiç şüphe yok ki insanlığın büyük bir kısmı için ciddi trajediler, travmalar ve acılara şahit oldu. Ancak hiçbir coğrafya Osmanlı coğrafyası kadar dört bir yandan sarsılmadı. Rumeli’den başlayarak yıkıcı taarruzlarla tazyik altına alınan bu mukaddes coğrafya, emperyalist güçlerin bin parçaya bölmeye ahdettiği bir hedef haline gelmişti.


Sömürgeci güçlerin masabaşı oyunlarının odağında Antep’in de içinde yer aldığı Halep vilayeti bölgesi bulunmaktaydı. Çünkü bu bölge Akdeniz üzerinden Orta Doğu’nun zengin enerji rezervlerine açılan stratejik bir kapı konumundaydı. Mütareke sonrası dönemde önce İngilizler sonra da Fransızlar eliyle Antep’in işgal edilmesi bu anlamda dikkat çekicidir ancak şaşırtıcı değildir. Antep, Anadolu ve Ortadoğu arasında tarihsel bir kapı olma pozisyonunda olduğu için işgal güçleri açısından kritik öneme sahipti. Sivil halkın üstüne tanklar, ağır toplar ve uçaklarla saldırmaları; tüm yıkıcı güçlerini Antep’i haritadan silecek şekilde organize etmeleri büyük bir hırs ve gözü dönmüşlüğün neticesidir.


Binlerce yıldır olduğu gibi Antep işgali sırasında da büyük devletlerin büyük ve derin oyunlarını bozup alt eden yine aziz milletimizin feraseti olmuştur. Şahin Bey’in “Müsterih olunuz. Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez.” sözleri kişisel bir ant değil adeta millî bir yemindir ve bu sözle bir araya gelen kahraman Antepliler işgal güçlerine Antep ovalarını dar etmişlerdir. Sokak sokak, ev ev, kapı kapı düşmana direnişin önemli bir sembolüdür Antep Savunması. Şehir direnişinin ilk örneklerinden biri olan Antep Savunması’nda küçük büyük tüm Anteplilerin millî bir duruş sergilemiş olması tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık ve fedakârlık örneğidir.


Mücadelesi, azim ve kararlılığıyla “Gazi” unvanını her bir ferdiyle hak eden Gaziantepliler olarak 2021 yılı itibarıyla Antep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılını idrak etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bir daha benzer acılar yaşamamak için tarihini iyi bilmesi, anlaması, kavraması gereken bir milletiz. Bu şuurla hazırlıkları tamamlanan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ bünyesinde yayımlanan Kübbiye dergimizin yeni sayısında “Şehit İmparatorluğun Gazi Şehri” dosya konusu olarak işleniyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, okurlarımıza iyi okumalar diliyorum.

Paylaş: